Je zbytočné usmerňovať deti, aby sa vydali cestou vzdelania ako ich rodičia alebo starí rodičia, ktorí dosiahli významné pozície a napredovali v svojom poslaní, ak to deti cítia a vnímajú úplne ináč. Je zbytočné potlačiť v nich to ich vlastné, len aby nasledovali cestu, ktorá vyhovovala príslušníkom ich rodu. Aj keby dospelým vyhoveli, aj tak hlboko vo svojom vnútri budú vedieť, že to nie je ich predstava a ich vytúžený životný smer.

škola hrou

Darmo, že rodičia sú lekári alebo právnici, keď dieťa miluje hudbu a fascinuje ho hra na gitaru. Má v takomto prípade počúvať dobre mienené rady typu: „Hranie v hudobnej skupine ťa neuživí, to nie je pre teba, budeš nám robiť hanbu“, alebo sa má vydať za volaním svojho srdca. Volaním, ktoré však môže pod vplyvom vonkajších udalostí a okolností postupne utíchať, až z neho zostane malá driemajúca iskrička v nás, ktorá sa z času na čas pripomenie.

Takýmto spôsobom zabúdame na to, čomu sa chceme venovať a čo nás skutočne baví a napĺňa. Vhupneme do systému dnešnej doby a sme v tom bez toho, aby sme sa zastavili a uvedomili si, kde nás to v skutočnosti ťahá.

vzdelanie formou online

V každom prípade nie je na škodu deti už v útlom veku dostatočne pozorovať a nechávať im istú voľnosť, aby sa prejavili. Takto sa dozvieme o nich viac, o ich daroch a talentoch, ktoré čakajú, aby sa podporili a rozvili do plnej krásy. Podobne je to aj s výberom vzdelania a povolania, ktoré nás predurčuje k činnosti, ku ktorej sme povolaní. V radosti a ľahkosti ide všetko lepšie a keď sa k tomu pridá aj vôľa a odhodlanie zdolávať prekážky a prechádzať náročnými dňami, máme o takzvanú idylku postarané. Vyberte si vzdelanie podľa vašich skutočných predpokladov.

V súčasnosti pribúda čoraz viac alternatívnych škôl, ako aj škôl so zameraním na učenie sa cudzích jazykov a športové aktivity rôzneho druhu podľa vášho výberu.