Čo pre vás predstavuje vzdelanie? Vzdelanie vo všeobecnosti nie je len papier, ktorý potvrdzuje ukončenie školskej dochádzky s náležitými výsledkami. Ide o niekoľkoročný proces zhromažďovania informácií, o nachádzanie spôsobu učenia sa a nadobúdania znalostí ako aj zručností v danom smere. Je jasné, že nie z každého bude lekár alebo právnik. Pri výbere vhodnej školskej inštitúcie nestačí počúvať iba našu hlavu, ktorá nám hovorí, choď za ekonóma, zaistíš si dostatočný príjem, dobre zarábajú. Správny postup pri voľbe smeru vo vzdelávaní je počúvať aj vlastný vnútorný hlas, ktorý nám hovorí a napovedá, po čom túži naše srdce, čo chceme v skutočnosti, nie len preto, že daný smer študovali naši rodičia či starí rodičia, alebo že práca po ukončení daného smeru štúdia dobre vynáša.

intuícia v rozhodovaní

Ďalšou možnou situáciou, ktorá môže nastať v praktickom živote je, keď dieťa vie, čo chce robiť, túži po tom celým svojím bytím, ale je od daného smeru odrádzané svojimi najbližšími. Jednoducho tu vyhrávajú tvrdenia, čo ti je z takej školy, práca po jej ukončení ťa neuživí, alebo na to ty nemáš, to nedáš, nezvládneš to, nie si v tom dosť dobrý. A takto možno niekto, kto sníval o svojej učiteľskej kariére si nepodal prihlášku na pedagogickú školu, pretože sú tam talentové skúšky a vyžaduje sa spev, v ktorom daná osoba podľa hodnotenia okolia nie je dosť dobrá.

knihy a vzdelanie

Sny sa rozplývajú ako bublina a jednotlivci sa vydávajú na úplne inú cestu, o akej snívali v čase ich detstva. Aj to stáva, ale je potrebné uvedomiť si, že všetko sa deje pre niečo a má svoj význam.

Vyberte si vzdelanie, ktoré s vami rezonuje, po ktorom túžite, máte záujem o absolvovanie celého procesu a nadobudnutie jednotlivých schopností s ľahkosťou a radosťou. Takáto cesta je zárukou úspechu a predpokladom pre šťastné povolanie. Nedajte sa odradiť a nasledujte vlastné predstavy o vašom živote.